Contacts

Address:

426054, Izhevsk, The Udmurt Republic, Izhevsk, 5-th km fromYakshur-Bodyinskiy trakt, 2 On map

Phone:

+7 (3412) 59-94-76 , +7 (3412) 59-37-59 Call

Email:

reception@izhparkhotel.ru Write